Εταίροι

Career Gate Test

π-Consulting

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΔΙΑΥΛΟΣ

Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)